Tag: Zakat membersihkan dan mensucikan

Zakat itu membersihkan dan mensucikan

Zakat itu membersihkan dan mensucikan

Sumarto (IAIN Curup) Zakat menjadi bagian dari rukun Islam, menunaikan zakat menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam, sesuai dengan kadar dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al Qur’an dan Hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Pada bulan suci Ramadhan 1440 H ini menjadi hikmah, pelajaran penting untuk mengetahui proses pelaksanaan pembayaran zakat fitrah dan zakat mal […]